અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

NTA UGC NET Result Cut-off June 2020

NTA UGC NET Result Cut-off June 2020. UGC Net Result Declared By NATIONAL TESTING AGENCY On 1st Dec. Also Candidates Can Check Result And Download The Scoreboard. For Check Result Please Scroll Download Check Below.

Exam Name :- NTA UGC NET – June 2020

For Check Result :- Click Here

UGC NET June 2020 :- (CUTOFF)

PERCENT SUBJECTS CUTOFF :- Check Here

PERCENTILE SUBJECTS CUTOFF :- Check Here

Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here


For More Details  :- Click HereYou May Also Apply This Job
(1) SBI Recruitment For Post Of 2000 Probationary Officer (PO) In 2020 :- Click Here

(2) Indian Airforce AFCAT (01/2021) Recruitment For 235 Post In 2020 :- Click Here

(3) SSC Recruitment For Post Of Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination In 2020 :- Click Here

(4) GPSC Recruitment For Post Of Class 1-2, Dy. Mamlatdar, Account Officer & Others In 2021 :- Click Here

Leave a Comment