અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Commissioner of Higher Education Recruitment For 780 Assistant Professor ( Sahayak Adhyapak ) Post In 2020

Commissioner of Higher Education Recruitment For 780 Assistant Professor ( Sahayak Adhyapak ) Post In 2020. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 
Name Of Post:- Assistant Professor ( Sahayak Adhyapak )
Number Of Post :- 78

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here

Application Fees :- 
  1. For General / OBC candidates :- Rs.250/- 
  2. For SC/ ST/ PH candidates :- Rs.100/-
How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Online Through Official Website.


You May Also Apply This Job
(1) Indian Airforce AFCAT (01/2021) Recruitment For 235 Post In 2020 :- Click Here

(2) SSC Recruitment For Post Of Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination In 2020 :- Click Here
(3) PGVCL Recruitment For (Jr. Engineer – Civil) Vidyut Sahayak Post In 2020 :- Click Here
(4) Bank of Baroda Recruitment For Chief Manager – IT Security and Specialized Verticals Post In 2020 :- Click Here


Important Date :- 
Starting Date Apply Online :- 01 / 12 / 2020
Last Date Apply Online :- 21 / 12 / 2020

For Advertisement  :- Click Here


For Gujarati Notification  :- Click Here

For English Notification  :- Click Here
For Apply Online :- Click Here

Leave a Comment