અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Indian Airforce AFCAT (01/2021) Recruitment For 235 Post In 2020

Indian Airforce AFCAT (01/2021) Recruitment For 235 Post In 2020. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Indian Airforce Recruitment 2020

Name And Number Of Post :- 
Name Of Post:- Indian Airforce AFCAT (01/2021) Post
Number Of Post :- 235 

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here


More Government Job Updates :- Click Here

Age Limit :- (As On 01/01/2022)
For Flying Branch :- 20 To 24 Years
For Technical/Non-Technical :- 20 To 26 Years

Application Fees :- 
  1. For AFCAT Entry :- Rs.250/- (For All Candidates)
  2. For NCC Special Entry & Metrology Entry :- Rs.0/-

Physical Details :- (Height)
For Ground Duty Technical Branch :- 157.5 cms
For Ground Duty Non-Technical Branch :- (157.5 cms For Male) And (152 cms For Female)

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Online Through Official Website.

You May Also Apply This Job
(1) SBI Recruitment For 8500 Apprentice Post In 2020 :- Click Here

(2) SBI Recruitment For Post Of 2000 Probationary Officer (PO) In 2020 :- Click Here
(3) SSC Recruitment For Post Of Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination In 2020 :- Click Here

(4) GPSC Recruitment For Post Of Class 1-2, Dy. Mamlatdar, Account Officer & Others In 2021 :- Click Here


Important Date :- 
Starting Date Apply Online :- 01 / 12 / 2020
Last Date Apply Online :- 30 / 12 / 2020

For Notification  :- Click Here
For Official Website  :- Click Here
For Apply Online :- Click Here

Leave a Comment