અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

IOCL Has Invited Technical And Non-Technical Post In 2021

IOCL Has Invited For Technical And Non-Technical Post In 2021. For Gate More Details Like Education Qualification , Selection Procedure , Age Limit , How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post : 527 Post

(1) Trade Apprentice : 90 Post
     Filter, Electrician, Electronic Mechanic, Instrument Mechanic, Machinist 

(2) Technician Apprentice : 138 Post
      Mechanical, Electrical, Instrumentation, Civil, Electrical and Electronics, 

and Many More….

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details. 

Age Limit :- 18 Years To 24 Years (Please Read Official Notification.)
Date :
Start Date For Apply :- 05/11/2021
Last Date For Apply :- 04/12/2021

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Through Official Website.

Note :- Before Apply Please Check Official Notification
For Official Notification:- Click Here

For Trade Apprentice ( Apply Online ) :- Click Here 

For Submit form ( Official Website ) :- Click Here

For Official Website :- Click Here


IOCL Has Invited Technical And Non-Technical Post In 2021

Leave a Comment