અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Indian Postal Department Invited Various Post In 2021

Indian Postal Department Invited Various Post In 2021For Gate More Details Like Education Qualification , Selection Procedure , Age Limit , How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Indian Postal Department Invited Various Post In 2021

Name And Number Of Post

(1) Tapal Jivan Vima Agent Post

(2) Gramin Tapal Jivan Vima Agent Post

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details. 

Age Limit :- 18 Years To 50 Years (Please Read Official Notification.)

Date :
Interview Date :- 16/12/2021
Interview Time :- 11:00 A.M  To 2:00 P.M

For Official Notification :- Click Here

Selection Process :- Interested And Eligible Candidates Selected Based On Interview

Note :- Before Apply Please Check Official Notification
Indian Postal Department Invited Various Post In 2021

Leave a Comment