અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GPSC Has Invited For Various Post In 2021

GPSC Has Invited For Various Post In 2021. For Gate More Details Like Education Qualification , Selection Procedure , Age Limit , How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.


Name And Number Of Post : 72 Post
 • ICT Officer :- 32 Post
 • Nursing Superintendent :- 19  Post
 • Junior Town Planning Officer :- 15 Post
 • Principle :-  06 Post
 • Dy. Executive Engineer Civil :- 03 Post 
 • Assistant Director :- 02 Post
 • Child Marriage Prevention Officer :- 01  Post
 • Ophthalmologist :- 01 Post
 • Dy. Executive Engineer Civil :- 01 Post
 • Dy. Executive Engineer Electrical :- 01 Post
 • Horticulture Officer :- 01 Post

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.


Selection Procedure : All Eligible And Interested Candidates May Competitive Written Exam And Proficiency test.

Date :
Start Date For Apply :- 25/11/2021
Last Date For Apply :- 10/12/2021

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Through Official Website.


Note :- For  Before Apply Please Check Official Notification


For Advertisement :- Click Here

For Official Notification:- Click Here

For Apply Online :- Click Here


GPSC Has Invited For Various Post In 2021

Leave a Comment