અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

IBPS Probationary Officiers And Management Trainees VI Main Exam Call Latter Out 2016

IBPS Has Published  Probationary Officers And Management Trainees VI Main Exam Call Latter 2016. You Know The IBPS Has Conducted Preliminary Exam In Th Month Of Oct 2016 And Display Result On 4th Nov 2016. The Main Exam Of IBPS PO/MT VI To Be Held  On 20th Nov 2016. For Download A Call Letter Please Scroll Down And Click On Below. 


IBPS PO/MT VI Main Exam Call Letter :- Click Here

Leave a Comment