અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

SSC CGL 2016 Tier 2 Exam Schedule Declared , Exam Date :- 30 Nov 2016

SSC CGL 2016 Tier 2 Exam Has Conduct From 30 November To 02 December 2016.


SSC CGL Tier 2 Exam 2016 Will Be Conducted In Four Parts . Part 1,2,3,4  For  Four  Subjects Like Quantitative Aptitude , English Language & Comprehension , Statistics And General Studies { Economics & Finance }.

For Download SSC CGL 2016 Tier 2 Exam Schedule Please Scroll Down And Click On Below 


SSC CGL 2016 Tier 2 Exam Schedule :- Click Here

Leave a Comment