અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

UPSC Combined Defence Service Exam {1] 2017

UPSC Has Published  Combined Defence Service Exam {1]   2017 For More Details Please Scroll Down  And Check Below…


Total Number Of  Post :- 463 Post

Name And Number Of  Post :-

  1. Indian Military Academy :- 150 Post
  2. Indian Naval Academy :- 45 Post
  3. Air Force Academy :- 32 Post
  4. Officers Training Academy For Women And Non Technical :- 11 Post
  5. Officers Training Academy For Men :- 225 Post

Education Qualification :- For Education Qualification Please Scroll Down And Click On More Details And Open Notification And Scroll  Down And Go To Page Number 8.

Age Limit :- All Eligible And Interested Candidates Born Between 2nd January 1994 And 1st January 1998 . It Means The Age Limit Are 20 Years To 24 Years As On 1st January 2018.

For More Details About Age Limit Please Read Official  Notification And Go To Page Number 6.

Application Fees :- All Interested And  Eligible Candidates Are Required To Pay A Fees Of Rs. 200/- And { Female / SC / ST Candidates Are Not Required To Pay Any Application Fees For Above Post }

How To Apply :- All Interested And Eligible Candidates May Apply Online Though Official Website www.upsconline.nic.in

Important Date :-
  1. Online Application Starting Date :- 09/11/2016
  2. Last Date For Apply Online :- 02/12/2016
  3. Exam Date :- 05/02/2017

For More Details :-  Click Here   

For Apply Online :- 
Click Here 

2 thoughts on “UPSC Combined Defence Service Exam {1] 2017”

Leave a Comment