અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GSSSB Has Declared Exam Date Notification For Bin Sachivalay Clerk And Office Assistant Post In 2021

GSSSB Has Declared Exam Date Notification For Bin Sachivalay Clerk And Office Assistant Post In 2021For Gate More Details Check Below.


Name Of Post :- ( Advertisement No :- 150/201819 )
  • Bin Sachivalay Clerk And Office Assistant 

Exam Date :- 13/02/2022
Exam Time :- 12:00 P.M. to 2:00 P.M.
 
For Exam Date Notification :- Click Here

For More Details :- Click Here 

GSSSB Has Declared Exam Date Notification For Bin Sachivalay Clerk And Office Assistant Post In 2021

Leave a Comment