અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GPSC Gujarat Engineering Service (Civil) Class 1 & 2 OMR And Answer Key Declared In 2017

GPSC Are Declared Gujarat Engineering Service (Civil) Class 1 & 2 OMR And Answer Key In 2017. For More Details Please Scroll Down And Check Below.


Name Of Post :- Gujarat Engineering Service (Civil) Class 1 & 2 ( GPSC )

Gujarat Engineering Service (Civil) Class 1 & 2 Exam Was Held On 24/12/2017

Answer Key :- 
  1. For Paper 1 :- Click Here
  2. For Paper 2 :- Click Here
Gujarat Engineering Service (Civil) Class 1 & 2 
Question Paper :- 
  1. For Paper 1:- Click Here
  2. For Paper 2:- Click Here

Gujarat Engineering Service (Civil) Class 1 & 2 OMR Sheets :- 
Click Here

Leave a Comment