અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GSSCL (GURABINI) Upper Division Clerk Cum Cashier And Seeds Officer Question Paper In 2017

GSSCL (GURABINI) Upper Divisiion Clerk Cum Cashier And Seeds Officer Question Paper Are Available On www.247naukri.blogspot.in. For More Details Please Scroll Down And Check Below.


Name Of Post :- 

  1. Upper Division Clerk Cum Cashier Exam Was Held On Date :- 23/12/2017
  2. Seeds Officer Exam Was Held On Date :- 24/12/2017 

GSSCL ( GURABINI ) Seeds Officers Class II Question Papers :-

Leave a Comment