અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GPSC Junior Assistant Electrical Inspector Class 2 Declared OMR And Answer Key In 2017

GPSC Has Declared Junior Assistant Electrical Inspector Class 2 OMR And Answer Key In 2017. For More Details Please Scroll Down And Check Below.


Name Of Post :- Junior Assistant Electrical Inspector Class 2 (GPSC)

This Exam Was Held On 23/12/2017

Question Paper :- Click Here

OMR Sheet :- Click Here

Junior Assistant Electrical Inspector Class 2 
Answer Key :- 

Leave a Comment