અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

PGVCL Recruitment For (Jr. Engineer – Civil) Vidyut Sahayak Post In 2020

PGVCL Recruitment For (Jr. Engineer – Civil) Vidyut Sahayak Post In 2020. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 
Name Of Post:- (Jr. Engineer – Civil) Vidyut Sahayak
Number Of Post :- 6

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here

Age Limit :- (As On 03/12/2020)
For Unreserved Category: 35 years
For Reserved Category (ST/SEBC): 40 years

Application Fees :- 
  1. For UR / SEBC candidates :- Rs.500/- 
  2. For SC/PWD candidates :- Rs.250/-


Selection Procedure :- For Above Post All Interested And Eligible Candidates Selected Based On Online Examination

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Online Through Official Website.

You May Also Apply This Job
(1) Jamnagar Municipal Corporation Recruitment For The Post Of Fireman cum Driver cum Pump Operator In 2020 :- Click Here

(2) Commissioner of Higher Education Recruitment For 780 Assistant Professor ( Sahayak Adhyapak ) Post In 2020 :- Click Here

(3) SBI Recruitment For 8500 Apprentice Post In 2020 :- Click Here

(4) Indian Airforce AFCAT (01/2021) Recruitment For 235 Post In 2020 :- Click Here

Important Date :- 
Starting Date Apply Online :- 03 / 12 / 2020
Last Date Apply Online :- 23 / 12 / 2020

For Notification  :- Click Here
For Apply Online :- Click Here

Leave a Comment