અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

UT Administration of Daman & Diu Recruitment For Various Posts In 2021

UT Administration of Daman & Diu Recruitment For Various Posts In 2021. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name Of Post :- Accountant, Data Entry Operators, Accountant cum Computer Operator, Panchayat Enterprise Suite (PES), Expert Data Analysis & IT Expert, Project Manager, Data Entry Operator

Number Of Post :- 15

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Selection Procedure :- For Above Post All Interested And Eligible Candidates Selected Based On Interview.
Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here


More Government Job Updates :- Click Here

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates 
are requested to remain present along with all original Documents To The Given Address In The Advertisement.
Note :- Please Read Official Notification Before Applying

Important Date :-

Walk In Interview :- 06/01/2021

Advertisement :- Click Here

Corrigendum :– Click Here

More Details:- Click Here

Leave a Comment