અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Navsari Agricultural University (NAU) Recruitment For The Posts Of Senior Research Fellow (SRF) In 2021

Navsari Agricultural University (NAU) Recruitment For The Posts Of  Senior Research Fellow (SRF) In 2021. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name Of Post :- Senior Research Fellow (SRF)

Number Of Post :- 01

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.


Selection Procedure :- For Above Post All Interested And Eligible Candidates Selected Based On Interview.
Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates 

May Send Their Application And All Necessary Documents To The Given Address In The Advertisement.

Note :- Please Read Official Notification Before Applying

Important Date :-

Walk In Interview :- 12/01/2021

Advertisement :- Click Here

Leave a Comment