અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

State Bank Of India (SBI) Invited Special Cadre Officers Post In 2022

State Bank Of India (SBI) Invited Special Cadre Officers Post In 2022For Gate More Details Like Education Qualification , Selection Procedure , Age Limit , How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.


Name And Number Of Post :- 21


  • Chief Manager
  • Manager
  • Dy. Manager
  • Assistant Manager
  • Internal Ombudsman
Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details. 

Date :
Start Date For Apply :- 24/12/2021
Last Date For Apply :- 13/01/2021

Notification 1  :- Click Here

Notification 2  :- Click Here

Notification 3  :- Click Here
Apply Online  :- Click Here

Selection Process :- Interested And Eligible Candidates May Selected Based On Personal  Interview.

How to Apply :- Interested And Eligible Candidates May Apply Online Thorough Official Website.

Note :- Before Apply Please Check Official Notification

State Bank Of India (SBI) Invited Special Cadre Officers Post In 2022

Leave a Comment