અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GETCO Declared Exam Date / Admit Card 352 Vidyut Sahayak Jr. Engineer Electrical and Civil

GETCO Declared Exam Date Admit Card 352 Jr. Engineer Vidyut Sahayak Electrical Civil In 2021-22For Gate More Details Please Scroll Down Check Below.


Name And Number Of Post :- 352


  • Vidyut Sahayak Juniur Engineer Electrical : 300 Post
  • Vidyut Sahayak Juniur Engineer Civil : 52 Post
Exam Date :– 04/01/2022 To 07/01/2022

Download Admit Card :- Click Here 

Important Notice :-


Note :- Please Check All Notification

GETCO Declared Exam Date / Admit Card 352 Vidyut Sahayak Jr. Engineer Electrical and Civil

Leave a Comment