અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ITI Upleta Recruitment For The Post Of Pravasi Supervisor Instructor In 2020

ITI Upleta Recruitment For The Post Of Pravasi Supervisor Instructor In 2020. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name Of Post :- Pravasi Supervisor InstructorEducation Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Selection Procedure :- For Above Post All Interested And Eligible Candidates Selected Based On Interview.
Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Send Their Application & necessary documents to given address in the advertisement.

Note: For More Information All Eligible And Interested Candidates Please read the official notification before applying.

You May Also Apply This Job
(1) UGVCL Recruitment For (Jr. Engineer) Vidyut Sahayak Civil And Electrical Post In 2020 :- Click Here

(2) Rajkot Municipal Corporation Recruitment For The Post Of Station Officer In 2020 :- Click Here

(3) Jamnagar Municipal Corporation Recruitment For The Post Of Fireman cum Driver cum Pump Operator In 2020 :- Click Here

Important Date :- (Advt. Published Date: 11-12-2020)

Last Date For Apply :- Within 10 days from the date of Advt. Published

Notification  :- Click Here

Leave a Comment