અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Gujarat State 32 Different Nagarpalika Recruitment For The Post Of Fire Staff In 2020

Gujarat State 32 Different Nagarpalika Recruitment For The Post Of Fire Staff In 2020. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 19
Name Of Post:- 
(1) Departmental Fire Officer :- 1
(2) Station Fire Officer :- 1
(3) Fire Wireless Officer :- 1
(4) Leading Fireman :- 1

(5) Driver Cum Pump Operator :- 3


(6) Fireman Cum Driver :- 12

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here

Selection Procedure :- For Above Post All Interested And Eligible Candidates Selected Based On Interview.

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Send Their Application & necessary documents to given address in the advertisement.

Note: For More Information All Eligible And Interested Candidates Please read the official notification before applying.

You May Also Apply This Job
(1) ITI Upleta Recruitment For The Post Of Pravasi Supervisor Instructor In 2020 :- Click Here
(2) Bank of Baroda Recruitment For Business Analyst and Innovation Officer Post In 2020 :- Click Here
Important Date :- (Advt. Published Date: 11-12-2020)

Last Date For Apply :- Within 30 days from the date of Advt. Published

Notification  :- Click Here

Leave a Comment