અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

IBPS Recruitment For Post Of 1557 CRP Clerks X In 2020 (Re-open)

IBPS Recruitment For Post Of 1557 CRP Clerks X In 2020. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 
Name Of Post:- IBPS Clerk CWE X (Clerical Cadre)
Number Of Post :- 1557 

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Age Limit :- (As On 01/09/2020) 
( Minimum 20 Years To Maximum 28 Years )

Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here

Application Fees :- 
  1. For General And OBC :- Rs.850/- 
  2. For ST / SC / PH And Ex-Serviceman :- Rs.170/-
Selection Procedure :- For Above Post All Interested And Eligible Candidates Selected Based On Examination. 
(A) Preliminary Examination 
(B) Main Examination


How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Online Through Official Website.

Important Date :- 
Starting Date Apply Online :- 23 / 10 / 2020
Last Date Apply Online :- 06 / 11 / 2020

For More Details :- Click Here

Notification :- Click Here

Advertisement :- Click Here

For Apply Online :- Click Here

Leave a Comment