અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

IBPS Recruitment For Post Of Specialist Officer CRP SPL – X In 2020

IBPS Recruitment For Post Of Specialist Officer CRP SPL – X In 2020. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 
Name Of Post:- Specialist Officer
Number Of Post :- 647 

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Age Limit :- 20 To 30 years (As On 01/11/2020) It Means
Candidates Born Between 02/11/1990  To  01/11/2000.

Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here

Application Fees :- 
  1. For All Other :- Rs.850/- 
  2. For ST / SC / PWBD :- Rs.175/-
How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Online Through Official Website.

Important Date :- 
Starting Date Apply Online :- 02 / 11 / 2020
Last Date Apply Online :- 23 / 11 / 2020


For More Details :- Click Here
Advertisement :- Click Here

For Apply Online :- Click Here

Leave a Comment