અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

HNGU Patan Are Invited For The Post Of Professor ,Director, Associate And Assistant Professor in 2017

HNGU Patan Are Invited For The Post Of Professor ,Director, Associate And Assistant Professor in 2017. For More Details Check Below.

Number Of Post :- 8 Post

Name And Number Of Post :-

  1. Professor  :- 01
  2. Director :- 01
  3. Associate Professor :- 03
  4. Assistant Professor :- 02
  5. Assistant Professor ( In-Organic) :- 01
Education Qualification :-  To Know About Education Qualification Please Scroll Down And Check More Details.

Selection Procedure :- Candidates Will Be Selected Based On Interview.

How To Apply :- Interested And Eligible Candidates Send Application And Necessary Documents To Below Address.

Last Date :- 12/06/2017

Address :- Registrar, Hemachandracharya Noarth Gujarat University (HNGU) , Patan  

More Details :- Click Here

For More Details :-  Click Here

Leave a Comment