અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GPSC Updates On 17/05/2017

GPSC Updates On 17/05/2017
GPSC Updates On 17/05/2017
  1. List of Eligible Candidates for Application Scrutiny, Agriculture Officer :- Click Here
  2. Final Answer Key-Concerned Subject, Assistant Professor, History, Class-2, PT Date-12-2-2017 (ALN) :- Click Here
  3. List of Eligible Candidates for Application Scrutiny, Junior Town Planner, Class-2 :- Click Here
  4. Syllabus of Law Officer, Food and Drugs Control Administration :- Click Here
For More Details :- 
Click Here

Leave a Comment