અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

High Court Of Gujarat Are Invited For The 16 Court Manager Post In 2016

High Court of Gujarat Has Published An Advertisement For Below Post In 2016. For Gate Other Details Like Education Qualification ,  Selection Procedure , Age Limit , How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Total Number Of Post :- 17 Post

Advertisement Number :- RC/B/1311/2016
Name And Number Of Post :- 
  1. Court Manager [ State Court Management System Committee ] :- 01 Post
  2. Court Manager [ District Court ] :-  16 Post                                  
Education Qualification :- Qualification For Above Post Please Read Official Notification And Scroll Down And Check Below And Click On More Details.
Application Fees :- Candidates Have Pay Rs. /-  + Postal Charges Through Challan At The Computer Based Post Office. 
Selection Procedure :-  Candidates Will Be Selected Based On Competitive Written Exam And Interview. 
How To Apply :- Interested And Eligible Candidates May Apply Online Through Official Website www.ojas.gujarat.gov.in

 Important Date :-
  1. Start For Apply Online :- 02/01/2017
  2. Last Date For Apply Online :- 16/01/2017
For More Details :- Click Here  / Click Here

For Apply Online :- Click Here  

Leave a Comment