અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

State Bank Of India Are Invited For The Post Of Specialist Cadre In 2016

For More Details :- Click Here

Number Of Post :- 11 Post

Name And Number Of  Post :- 
  1. Cheif Manager { Risk } :- 03 Post
  2. Manager { Risk } :- 03 Post
  3. Manager { Statistician } :- 03 Post
  4. Cheif Manger { Forex } :- 01 Post
  5. Deputy Manager { Interest Rate Market } :- 01 Post
Important Date :- 
  1. Online Application Start Date :- 29/12/2016
  2. Last Date For Online Application :- 13/01/2017

Leave a Comment