અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Gujarat Circle Are Requirement For Multi Tasking Staff Post In 2017

Gujarat Circle Are Requirement For Multi Tasking Staff Post In 2017. For More Details About This Post Like Qualification , Age Limit And Other Please Scroll Down And Check Below.

Number Of  Post :- 233 

Name And Number Of  Post :- 

  • MTS In Subordinate Post Offices :- 175
  • MTS In Administrative Offices :- 58                                      

Qualification :- Matriculation From Any Recognized University 

Age Limit :- As On 10/04/2017 – 18 To 25 Years For UR Category  

Application Fees :- 


  1. For UR And OBC Candidates :- Rs.600/-
  2. For SC/ST/PH/Women :- Rs.200/-               


Selection Procedure :- Selection Base On Competitive Exam And Computer Test

How To Apply :- Apply Online Through Official Website www.ojas.gujarat.gov.in

Important Date :-

  1. Start Apply Online :- 24/03/2017
  2. Last Date Apply Online :- 10/04/2017   

For More Details :- Click Here

For Apply Online :- 
Click Here

Leave a Comment