અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GSSSB Are Declared Junior/Sinior Inspector , Wireman , Junior Technical Assistant , Mechanic & Junior Assistant Exam Call Letter In 2017

GSSSB Are Declared Junior/Sinior Inspector , Wireman , Junior Technical Assistant , Mechanic & Junior Assistant Exam Call Letter In 2017. For More Details About This Post Please Scroll Down And Check Below.

Name Of Post :- 

Junior Industries Inspector Exam Date And Call Letter :-
Exam Date :- 16/04/2017
Call Letter Will Be Available From :- 06/04/2017

Wire-Man Exam Date And Call Letter :-
Exam Date :- 25/04/2017
Call Letter Will Be Available From :- 13/04/2017

Junior Technical Assistant Exam Date And Call Letter :-
Exam Date :- 26/04/2017
Call Letter Will Be Available From :- 13/04/2017

Mechanic Exam Date And Call Letter :-
Exam Date :- 27/04/2017
Call Letter Will Be Available From :- 13/04/2017

Junior Assistant Exam Date And Call Letter :-
Exam Date :- 06/05/2017
Call Letter Will Be Available From :- 25/04/2017

Senior Industries Inspector Exam Date And Call Letter :-
Exam Date :- 07/05/2017
Call Letter Will Be Available From :- 24/04/2017


For More Details :- Click Here

For Download Call Letter :- 
Click Here

Leave a Comment