અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GPSC Recruitment For Post Of Class 1-2, Dy. Mamlatdar, Account Officer & Others In 2021

GPSC Recruitment For Post Of Class 1-2, Dy. Mamlatdar, Account Officer & Others In 2021. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 
Name Of Post:- Class 1-2, Dy. Mamlatdar, Account Officer & Others
Number Of Post :- 1203

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Age Limit :- 21 To 35 years
Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here

Application Fees :- Rs.100 + Postal Charges through computer-based post office.


Selection Procedure :- For Above Post All Interested And Eligible Candidates Selected Based On Examination. 
(A) Written Examination 
(B) Computer Proficiency Test.

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Online Through Official Website.

You May Also Apply This Job
(1) SBI Recruitment For 8500 Apprentice Post In 2020 :- Click Here

(2) SBI Recruitment For Post Of 2000 Probationary Officer (PO) In 2020 :- Click Here

(3) Indian Airforce AFCAT (01/2021) Recruitment For 235 Post In 2020 :- Click Here

(4) SSC Recruitment For Post Of Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination In 2020 :- Click Here

Important Date :- 
Starting Date Apply Online :- 10 / 11 / 2020
Last Date Apply Online :- 01 / 12 / 2020

Advertisement  :- Click Here
Notification :- Click Here

For Apply Online :- Click Here

Leave a Comment