અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

UGVCL Vidyut Sahayak Junior Assistant And junior Engineer Electrical Allotment List Declared In 2016

UGVCL Has Publihed Vidyut Sahayak  Junior Assistant And junior Engineer Electrical Allotment List  2016 ,For More Details About Allotment List Please Scroll Down And Check Below.

Allotment List For JA & JE Electrical :-

  1. Vidyut Sahayak Junior Engineer Electrical :- Click Here
  2. Vidyut Sahayak Junior Assistant :- Click Here

Leave a Comment