અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

UGC NET Exam Result 2022, Answer Key, Cut Off

UGC NET Exam Result 2022, Answer Key, Cut Off

UGC NET / JRF Exam result updates in 2022. For All the candidates who participate in this exam can download the result. For Gate More information related to UGC NET / JRF post like pay scale and all other information Please read advertisement.

Exam Name : UGC NET / JRF


UGC NET / JRF education qualification : Passed / Appeared Master Degree in Concerned Subject with at Least Minimum 55% Marks

Download Result : Click Here

Download Final Answer Key : Click Here

Download Answer Key : Click Here

UGC NET Exam Result 2022 Cut Off

General/EWS : 120 Marks ( 40% )

OBC/SC/ST/Others : 105 Marks ( 35% )

Importance Dates

Apply online start Date : 30/04/2022

Last date for apply online : 30/05/2022

Leave a Comment