અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

SSC GD Constable Recruitment 2022 Apply Online

SSC GD Constable has Recruitment for 24369 SSC GD Constable post in 2022. For apply online in this Requirement only those candidates who are fulfill the eligibility criteria and also interested in this SSC GD Constable Post. You can apply online from 27 November 2022 to 30 November 2022. For Gate More information related to SSC GD Constable post like education qualification, syllabus, age Limit, how to apply, pay scale and application fees and all other information Please read advertisement and then apply.

SSC GD Constable Recruitment 2022 Apply Online

Application Fees : 100/- Rs ( Please Read The Official Notification Before Apply. )


Age Limit

Minimum Age : 18 year

Maximum Age : 23 year

Post Name : SSC GD Constable

Total Vacancy Details : 24369 Post

SSC GD Constable education qualification and eligibility criteria : All interested eligible Candidates Please Read The Official Notification Before Apply.

SSC GD Constable 2022 Category Wise Vacancy Details

Post Wise Vacancy Details Male Category Vacancy Details Female Category Vacancy Details
BSF : 10497 Posts
CISF : 100 Posts
CRPF : 8911 Posts
SSB : 1284 Posts
ITBP : 1613 Posts
AR : 1697 Posts
SSF : 103 Posts
NCB : 164
Total : 24369
SC : 3377
ST : 1930
OBC : 4815
EWS : 2115
UR : 9342
Total : 21579
SC : 429
ST : 246
OBC : 580
EWS : 221
UR : 1150
Total : 2626

All interested eligible Candidates Can Read the Official Notification Before Apply Online.

Importance Dates

Apply online start Date :27/11/2022

Last date for apply online : 30/11/2022

Admit card available date : Updated Soon… 

Exam date : as per schedule

Important Links
Apply Online : Click Here
Download Official Notification : Click Here
Official Website : Click Here

Leave a Comment