અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ONGC Petro additions Limited (OPaL) Are Invited For The 107 Executive And Non – Executive Post In 2017

ONGC Petro additions Limited (OPaL) Are Published 107 Executive And Non – Executive Post In 2017. For More Details About This Post Like Age Limit, Education Qualification, Pay Scale , Selection Procedure , How To Apply And Many More Details You Want To Know Please Scroll Down And Check Below.

Total Number Of Post :- 107 Post

Non – Executive Name And Number Of Post :- 

 1. Security :- 13 Post
 2. Material Management :- 1 Post
 3. Fire :-1 Post 

Executive Name And Number Of Post :- 
 1. Operation :- 39 Post
 2. Maintenance :- 17 Post
 3. Fire :- 5 Post
 4. Quality Labs :- 7 Post
 5. Marketing :- 9 Post
 6. Finance :- 6 Post
 7. Human Resources :- 2 Post
 8. Security :- 2 Post
 9. Corporate Communication :- 1 Post
 10. Materials Management :- 1 Post
 11. Information Technology :-2 Post
 12. Legal :- 1 Post                                                                 
Education Qualification :- Eligible And Interested Candidates Must Have Completed Graduation, Post Graduation, Engineering From Recognized University. For More Details About Please Click On More Details.

Selection Process :- Interested And Eligible Candidates May Be Selected Based On Interview.

How To Apply :- Interested And Eligible Candidates May Be Apply Online Through Official Website www.opalindia.in. 
Step 1 :- Open This Website And Scroll Down.
Step 2 :- Choose You Want Apply Which Post Executive / Non-Executive.
Step 3 :- Choose Post Which Are In


Eligible Qualification 

Step 4 :- Apply

Important Date :- 
Last Date To Apply Online :- 30/04/2017


For More Details :- Click Here

For Apply Online :- Click Here

Leave a Comment