અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ITI Modasa Are Invited for The Post for Pravasi Supervisor Instructor In 2017

ITI Modasa Has Published An Advertisement For Below Post In 2017. For Gate Other Details Like Education Qualification , Selection Procedure , Age Limit , How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 
  1. Pravasi Supervisor Instructor ( Mulakati Supervisor Instructor )

Education Qualification :- Qualification For Above Post Please Read Official Notification And Scroll Down And Check Below And Click On More Details.


Selection Procedure :-  AllCandidates Will Be Selected Based On Interview. 


How To Apply :- Interested And Eligible Candidates Send Application And Necessary Documents To Below Address And This Address Also Given In More Details. Please Check.

Address :- Acharya Shree Ni Kacheri, Audhogik Talim Sanstha Modasa(Mahila), Malpur Road, Modasa-383315, Dist:- Arvalli

Important Date :-
  1. Last Date Apply Offline :- 01/01/2018

For More Details :- 

Leave a Comment