અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Indian Airforce Invited Various Post In 2022

Indian Airforce Invited Airforce Common Admission Test Post In 2022For Gate More Details Like Education Qualification , Selection Procedure , Age Limit , How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Indian Airforce Invited Various Post In 2022


Name Of Post :-
  • Flying Branch
  • Ground Duty (Technical)
  • Ground Duty (Non – Technical)
  • NCC Special Entry (Flying
Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details. 

Date :
Start Date For Apply :- 01/12/2021
Last Date For Apply :- 30/12/2021

Age Limit :- 20 Years To 26 Years
 ( Age Relaxation As Per Rule )

Physical Height :- 
Ground Duty Technical Branch :- 157.5 Cms (Minimum Height)
Ground Duty Non – Technical Branch :
(Male Height) : 157.5 Cms 
(Female Height) : 152 Cms

Notification :- Click Here

Apply Online :- Click Here

Selection Process :- Interested And Eligible Candidates May Apply Online Through Official Website https://afcat.cdac.in/AFCAT/

Note :- Before Apply Please Check Official Notification

Indian Airforce Invited Various Post In 2022

Leave a Comment