અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

High Court Of Gujarat Online Payment Notification In 2017

For More Details :- Click Here
High Court Of Gujarat Online Payment Notification In 2017

Have High Court Of Gujarat Ma Online Payment Kari Skase

For making Online Fee Payment, follow the following steps: –

(1) First confirm the Online Application 

(2) Thereafter, in the High Court OJAS Portal, click on the menu option 

‘PRINT APPLICATION / PAY FEE’ and make the Online Payment.


Online Payment Notification :-

Leave a Comment