અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Gujarat Post Circle Multi Tasking Staff ( MTS ) Exam Result Declared In 2017

Gujarat Post Circle Multi Tasking Staff ( MTS ) Exam Result Declared. Exam Was Held On 14/05/2017.
Name Of Post :- MTS

Download OMR Sheet :- Click Here

List Of Qualified Candidates :- Click Here


Thank You For Visit 247naukri.blogspot.com Gujarat Education Daily GK Update , Gujarat All Competitive Exam Study Materials , TET , HTAT , Study Material , GPSC Study Material , Degree, Diploma, GSSSB, Polish Study Material And Other Competitive Exam Study Material , Tips And Shortcut Tricks For Successful In Competitive Exam…….

Best Of Luck 
For 
Competitive Exam


Please Share With Your Friends

Leave a Comment