અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GSSSB Surveyor , Assistant Machine man , Assistant Binder Re-Exam Schedule And Notification In 2017

GSSSB Surveyor , Assistant Machine Man , Assistant Binder Re-Exam Schedule And Notification In 2017 , For More Details Please Scroll Down And Check Below.Re-Exam Full Details :- Click Here

Exam Schedule :- 

  1. Surveyor :- 18/06/2017
  2. Assistant  Machine Man :- 17/06/2017
  3. Assistant Binder:- 17/06/2017
Note :-  Assistant Machine Man And Assistant Binder Exam Will Be Online And Call Latter Available 15 Days Before The Examination.

Leave a Comment