અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GSSSB Qualified Candidates List For Computer Proficiency test And Schedule For Various Post In 2017

GSSSB Has Declared Qualified List For Computer Proficiency Test For Various. For More Details Please Scroll Down And  Check Below.


Name Of  Post :- 

 1. Research Assistant
 2. Female Health worker
 3. Province Youth Development Officer
 4. Additional Assistant Engineer
 5. Rekhankar
 6. Statistics Assistant
 7. Farming Assistant
 8. Assistant Store Keeper
 9. Assistant Librarian
 10. Compounder 
 11. Librarian
 12. Municipal Engineer 
GSSSB Qualified Candidates List For Computer Proficiency Test :- 22/01/2018 To 30/01/2018

For More Details :- Click Here

Qualified Candidates List :- 

Leave a Comment