અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GSECL Recruitment For The Posts Of Lab Tester, Nurse & Radio Cum Pathology Technician & Instrument Mechanic In 2021

GSECL Recruitment For The Posts Of Lab Tester, Nurse & Radio Cum Pathology Technician & Instrument Mechanic In 2021. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name Of Post :- Data Collector and Operator

Number Of Post :- 78


Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Application Fees :-

For SEBC, EWS, UR Candidates :- Rs.500/-
For SC, ST :- Rs.250/-

Selection Process :- All Eligible And Interested Candidates Will Be Selected Based On Interview.
Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates 
are Apply Online Through Official Website.

Note :- Please Read Official Notification Before Applying

Important Date :-

Last Date For Apply :- 07/01/2021

Advertisement :- 

Lab Taster :- Click Here

Nurse & Radio Cum Pathology Technician :- Click Here
Instrument Mechanic :- Click Here

Apply Online :- Click Here

Leave a Comment