અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GPSSB Invited Junior Clerk Post In 2022 (OJAS)

GPSSB Invited Junior Clerk Post In 2022 (OJAS)For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 1181

  • Junior Clerk Class III
Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details. 
 
Age Limit :- 
Not More Then 36 Years
 
Application Fees :- 100 Rs
 
Date :
Start Date For Apply :- 18/02/2022
Last Date For Apply :- 08/03/2022
 
Advertisement   :-Click Here
 
Notification :-Click Here
Apply Online  :-Click Here
For Job More Update :- Click Here
Selection Process :- Interested And Eligible Candidates May Selected Based On Exam.
 
How to Apply :- Interested And Eligible Candidates May Apply Online Through Official Website.
 
Note :- Before Apply Please Check Official Notification
 
GPSSB Invited Junior Clerk Post In 2022 (OJAS)

Leave a Comment