અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GPSC Requirement For Various 132 Post In 2016

For More Details :- Click Here

Total Number Of Post :- 132 Post
Important Date :-
  1. Start For Online Apply :- 15/12/2016  ( For Adv Number 107/2016 :- 20/12/2016 ) 
  2. Last Date For Online Apply :- 30/12/2016 ( For Adv Number 107/2016 :- 10/01/2016 )

Leave a Comment