અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GAIL (India) Recruitment For The Post Of General Duty Medical Officer (GDMO) In 2020

GAIL (India) Recruitment For The Post Of General Duty Medical Officer (GDMO) In 2020. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name Of Post :- General Duty Medical Officer (GDMO)

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Age Limit :- Not More Than 65 Years

Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here


Selection Procedure :- For Above Post All Interested And Eligible Candidates Selected Based On Interview.

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates  Please Read Official Notification Before Applying.

Important Date :- (Advt. Published Date: 16-12-2020)
Last Date For Apply :- Within 15 days from the date of Advt. Published

Notification :- Click Here

Leave a Comment