અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

District Health Society Banaskantha Recruitment For Post Of Pharmacist cum Data Analyst In 2020

District Health Society Banaskantha Recruitment For Post Of Pharmacist cum Data Analyst In 2020. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 
Name Of Post:- Pharmacist cum Data Analyst

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Age Limit :- 40 years (As On 15/11/2020)

Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Online Through Official Google Form.


You May Also Apply This Job
(1) SBI Recruitment For 8500 Apprentice Post In 2020 :- Click Here

(2) SBI Recruitment For Post Of 2000 Probationary Officer (PO) In 2020 :- Click Here

(3) Indian Airforce AFCAT (01/2021) Recruitment For 235 Post In 2020 :- Click Here

(4) SSC Recruitment For Post Of Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination In 2020 :- Click Here

(5) GPSC Recruitment For Post Of Class 1-2, Dy. Mamlatdar, Account Officer & Others In 2021 :- Click Here


Important Date :- 
Last Date Apply Online :- 24 / 11 / 2020

More Details :- Click Here

For Notification  :- Click Here

For More Details :- Click Here
For Apply Online :- Click Here

Leave a Comment