અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Commissioner Of Health (COH) Recruitment For 700 Staff Nurse Post In 2021

Commissioner Of Health (COH) Recruitment For 700 Staff Nurse Post In 2021. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 
Name Of Post:- Staff Nurse
Number Of Post :- 700 

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here

Age Limit :- 40 Years

Application Fees :- 
  1. For General Category :- Rs.300/- + Postal Charge


Selection Procedure :- For Above Post All Interested And Eligible Candidates Selected Based On Written Examination

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Online Through Official Website.

Important Date :- 
Starting Date Apply Online :- 01 / 01 / 2021
Last Date Apply Online :- 21 / 01 / 2021

For Advertisement :- Click Here
For Notification  :- Click Here
For More Details  :- Click Here
For Apply Online :- Click Here

Leave a Comment