અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Bin Sachivalay Cleark And Office Assistant Part 1 Result Out In 2016

GSSSB Has Published Bin Sachivalay Clerk And Office Assistant Part 1 Result Declared. For More Details Please Scroll Down. Exam Was Held On 16/10/2016


Download Qualified Candidates List For Part 2 :- Click Here

For More Details :- Click Here

Category Wise Cut Off Marks :-

 1. General Category :- 109
 2. General Category ( Female ) :- 94.25
 3. SEBC Category :- 103
 4. SEBC Category ( Female ) :- 85.25
 5. SC Category :- 103.75
 6. SC Category ( Female ) :- 90.25
 7. ST Category :- 84
 8. ST Category ( Female ) :- 80
 9. PH Ortho :- 87.50
 10. PH Blind :- 80.25
 11. PH Deaf And Dumb :- 83
 12. Ex Service Man :- 80

Leave a Comment