અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Bank Of Baroda Invited Data Scientist And Data Engineer Post In 2021

Bank Of Baroda Has Invited For Data Scientist And Data Engineer Post In 2021. For Gate More Details Like Education Qualification , Selection Procedure , Age Limit , How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 15 Post
  • Data Scientist :- 09 Post
  • Data Engineer :- 06 Post
Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Age Limit :- Minimum 25 To maximum 40 years

Application Fees :- 
  1. For General / OBS / EWS :- Rs.600/- 
  2. For ST / SC / PWD :- Rs.100/-
Selection Procedure :- For Above Post All Interested And Eligible Candidates Selected Based On Online Test.

Start Date For Apply :- 16/11/2021
Last Date For Apply :- 06/12/2021

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Online Through Official Website https://www.bankofbaroda.in

For Official Notification :- Click Here

For Apply Online :- Click Here

Leave a Comment