અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

AMC – ICDS Recruitment For The Post Of Swayam sevika In 2020

AMC – ICDS Recruitment For The Post Of Swayam sevika In 2020. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name And Number Of Post :- 
Name Of Post:- Swayam sevika
Number Of Post :- 01

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here


Selection Procedure :- For Above Post All Interested And Eligible Candidates Selected Based On Interview.

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Send Application And Necessary Documents To The Given Address In The Notification.

Note: For More Information Please read the official notification before applying.

You May Also Apply This Job

(1) IIT Gandhinagar Recruitment For The Post Of Research Associate (RA Chemistry) In 2020 :- Click Here

(2) IIM Ahmedabad Recruitment For The Post Of Research Assistant (CMGI) In 2020 :- Click Here

(3) Rajkot Municipal Corporation Recruitment For The Post Of Station Officer In 2020 :- Click Here

(4) PGVCL Recruitment For (Jr. Engineer – Civil) Vidyut Sahayak Post In 2020 :- Click Here


Important Date :- 
Last Date For Apply :- 13 / 12 / 2020

Notification  :- Click Here

Leave a Comment