અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Interesting Gk question : ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने के लिए खरीदा तो जाता है लेकिन खाया नहीं जाता है?

ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने के लिए खरीदा तो जाता है लेकिन खाया नहीं जाता है?

Interesting Gk question : ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने के लिए खरीदा तो जाता है लेकिन खाया नहीं जाता है? Interesting Gk question: यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे है तो आपको यह पता ही होगा की इसके लिए करेंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप करंट अफयेर्स से रोजाना … Read more

PAN Aadhar link status : તમારુ આધારકાર્ડ પાન કાર્ડ સાથે લીંક થયેલ છે કે નહિ ? ઘરેબેઠા ઓનલાઇન ચેક કરો

PAN Aadhar link status

PAN Aadhar link status : તમારુ આધારકાર્ડ પાન કાર્ડ સાથે લીંક થયેલ છે કે નહિ ? ઘરેબેઠા ઓનલાઇન ચેક કરો આમ તો આપણી પાસે ઘણા ડોક્યુમેન્ટ હોય છે પણ તેમાં પાનકાર્ડના આધાર કાર્ડ ખુબજ અગત્યના ડોક્યુમેન્ટ છે કારણ કે આપણે જોઈએ તો ઇન્કમટેક્ષ ફાઇલ કરવામાં અથવા બેંકમાં ખાતું ખોલાવવામાં અને ખણી બધી જગ્યા પર આ … Read more

TET Exam Date April 2023: ટેટ 1-2 ની તારીખ જાહેર એપ્રિલ મહિનામાં પરીક્ષા લેવાશે.

TET Exam Date April 2023 : ટેટ 1-2 પરીક્ષા ની તારીખ જાહેર એપ્રિલ મહિનામાં લેવાશે ટેટ 1-2 ની પરીક્ષા. ડૉ. કુબેર ડીંડોર દ્વારા ટ્વીટ કરી આ જાણકારી આપેલ છે. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રાથમિક શાળાઓ માટે શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી TET-1 અને TET-2 માટે આવેલ ઓનલાઈન અરજી પત્રકો અન્વયે TET-1 કસોટી તા.૧૬/૦૪/૨૦૨૩ના રોજ અને TET-2 કસોટી તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૩ ના … Read more

Interesting Gk question : ऐसा कौन सा काम है जिसे इंसान मरने के बाद भी कर सकता है ?

Interesting Gk question: What is the work that a person can do even after death? Interesting Gk question: यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे है तो आपको यह पता ही होगा की इसके लिए करेंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप करंट अफयेर्स से रोजाना आदत डाल ते है तो आपको हर … Read more

Kantara Movie Download in Hindi Review 1080p, 480p, 720p

Kantara Movie Download in Hindi Review 1080p, 480p, 720p Right now, Kantara Movie is Rocking the box office. Because of this, you must be want to download Kantara Movie right now. Download Kantara in Hindi, English, Tamil, or Telugu from Filmyzilla. At times we genuinely want to watch a film. Download Links kantara movie download in … Read more

Manovigyan MCQ PDF in Gujarati Part 4

Manovigyan MCQ PDF in Gujarati Part 4 TET 1 & 2 And TAT 1 & 2 PDF Book Download, Manovigyan phycology MCQ Test in Gujarati. Previous Year Question Paper. Thank You For Visit 247naukri Stay Connected For Download Study Material, Model Paper, Dk dave, Gujarati Current Affairs, General Knowledge PDF, General Knowledge Question Book, IMP Short Cut, … Read more

Manovigyan MCQ PDF in Gujarati Part 3

Manovigyan MCQ PDF in Gujarati Part 3 TET 1 & 2 And TAT 1 & 2 PDF Book Download, Manovigyan phycology MCQ Test in Gujarati. Previous Year Question Paper. Thank You For Visit 247naukri Stay Connected For Download Study Material, Model Paper, Dk dave, Gujarati Current Affairs, General Knowledge PDF, General Knowledge Question Book, IMP Short Cut, … Read more