અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપ માં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Gujarat State Electricity Corporation Limited (GSECL) Recruitment For The Post Of Nurse, Technician, Lab Tester & Instrument Mechanic In 2021

Gujarat State Electricity Corporation Limited (GSECL) Recruitment For The Post Of Nurse, Technician, Lab Tester & Instrument Mechanic In 2020. For Gate More Details Like Education Qualification, Selection Procedure, Age Limit, How To Apply And Application Fees Please Scroll Down Check Below.

Name Of Post :-
Nurse
Radiology-cum-Pathology Technician
Lab Tester 
Instrument Mechanic

Number Of Post :- 78

Education Qualification :- Qualification For Above Post All Interested And Eligible Candidates Please Read Official Notification. For Official Notification Click On Below More Details.

Join Our Telegram Channel For Latest Updates :- Click Here

More Government Job Updates :- Click Here

Age Limit :- 30 Years To 40 YearsFor More Details :- Please Read Official Notification Before Applying


Application Fees :-
For UR, SEBC And EWS Candidates :- Rs.500/-
For SC ST Candidates :- Rs.250/

How To Apply For This Post :- All Eligible And Interested Candidates May Apply Online Through Official Website.

Note :- Please Read Official Notification Before Applying

Important Date :-
Start Date For Apply :- 30/12/2020

Last Date For Apply :- 19/01/2021

Notification :- 
Nurse And Radiology-cum-Pathology Technician :- Click Here
Lab Tester :- Click Here
Instrument Mechanic :- Click Here

Apply Online :- Click Here

Leave a Comment